Gasketelwet vanaf april 2022 van kracht

Vanaf april 2022 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven CV-ketels plaatsen, onderhouden en repareren. De gasketelwet moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat. De nieuwe wet geldt voor het installeren, repareren, onderhouden én het in bedrijf stellen van cv-ketels, geisers en/of gashaarden.

Bij Mensonides Installatie zijn de voorbereidingen in volle gang. Alle monteurs die werken met CV-ketels zijn bezig met het behalen van hun CO-certificaat. Hiervoor leggen de monteurs een praktijk- en theorietoets af.

 

 

Uitleg over de gasketelwet

De Gasketelwet heet officieel  ‘stelsel van certificering voor werken aan gasverbrandingsinstallaties’. Na april 2022 is het volgens deze wet verboden om zonder certificering aan cv-ketels te werken.

Dankzij deze nieuwe wet worden Cv-ketels, geisers en gashaarden veiliger. Bedrijven die na 1 april 2022 zonder het CO-certificaat werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden, zijn in overtreding en kunnen een boete krijgen. Ook consumenten en zakelijke opdrachtgevers die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen, kunnen beboet worden.

In de wet worden eisen gesteld aan de werkzaamheden en de vakbekwaamheid van de monteur. Monteurs die werkzaamheden aan cv-ketels verrichten, moeten ‘aantoonbaar vakbekwaam’ zijn.

Een ‘vakbekwame monteur’ moet onder andere actuele kennis hebben van de oorzaken van koolmonoxideongevallen. Ook kan de monteur rookgasafvoerkanalen beoordelen en beproeven en rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren.