Industriebouw – Brandweerkazerne wordt toonbeeld van circulair bouwen

In de nieuwste uitgave van het vakblad ‘Industriebouw‘ staat een mooi artikel over ons project: Brandweerkazerne Harlingen.  

‘Re-duce, re-use en re-cycle’ en ‘droog bouwen’. Dat zijn de belangrijkste circulaire uitgangspunten voor de nieuwe, gasloze en zeer duurzame brandweerkazerne in Harlingen. Opdrachtgever is Veiligheidsregio Fryslân. Reden voor de nieuwbouw is een betere bereikbaarheid voor de brandweerlieden, waardoor men sneller kan uitrukken. Daarnaast was de oude kazerne toe aan vervanging.

In het artikel wordt onder andere Niels Mensonides geïnterviewd.

Lees hier het hele artikel

 

 

Circulair installeren 

Alle installaties die Mensonides Installatie voor de nieuwe brandweerkazerne in Harlingen heeft gerealiseerd, zijn remontabel en circulair.

Dit houdt in dat ze in delen uit elkaar kunnen, en elders, bij een verbouwing of aan het einde van een levensduur, worden gedemonteerd voor hergebruik. Om het verwijderen en hergebruik van materialen en componenten zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn alle installaties aangebracht in technische ruimten, of boven plafonds, of op het dak.

“Circulaire oplossingen die we hebben toegepast in Harlingen, zijn onder andere cv-, water- en rioleringsleidingen die nadien los te koppelen zijn. Bovendien hebben we zoveel mogelijk leidingen in het zicht geplaatst, waardoor ze eenvoudig bereikbaar zijn”, legt Niels Mensonides uit.

 

 

Projectpagina 

Lees alles over dit project op deze speciale projectpagina van de Brandweerkazerne Harlingen.

 

Project Brandweerkazerne Harlingen