Vanaf 2020 terugleversubsidie zonnepanelen

In 2020 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een terugleversubsidie. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer hier per brief over geïnformeerd.

Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van +/- zeven jaar. De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het net wordt teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk. Huishoudens en bedrijven betalen na 2020 hier geen energiebelasting over. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld.

 

Van salderingsregeling naar terugleversubsidie

Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er één loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken.

Deze zomer moet het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie gereed zijn.

 

Meer informatie op: