fbpx

"Ik wil graag eerlijk advies en technische zekerheid"

SCIOS Scope 8 – Friesland

Veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie gericht op arbeidsveiligheid, op basis van de NEN3140. 

Bent u opzoek naar een inspectiebedrijf voor het uitvoeren van een Scope 8 keuring? Vraag nu direct een offerte aan bij Mensonides Installatie. Wij voeren Scope 8 keuringen uit in de hele provincie Friesland. 

Offerte aanvragen

 

 

Waarom een  Scope 8 keuring 

U laat een Scope 8 inspectie uitvoeren als u inzicht wilt in de arbeidsveiligheid met betrekking tot de elektrische installatie. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Met een Scope 8 keuring op basis van de NEN3140 voldoet u aan deze eis. Ook kan uw verzekeraar u verplichten om de elektrische installatie periodiek te laten keuren volgens Scope 8.

De SCIOS Scope 8 is gebaseerd op de NEN3140. Het is veiligheidsinspectie van de vaste elektrische installatie en is gericht op arbeidsveiligheid. Met een SCOPE 8 keuring wordt de elektrische installatie beoordeelt op het veilig gebruik.

 

Onafhankelijk SCIOS inspectiebedrijf

Mensonides Installatie is een onafhankelijk SCIOS Scope 8 inspectiebedrijf. Wij voeren Scope 8 keuringen uit in de gehele provincie Friesland.

Tijdens de Scope 8 keuring wordt de vaste elektrische installaties gekeurd.

Mensonides Installatie is SCIOS gecertificeerd en wij zijn bevoegd om inspecties uit te voeren volgens Scope 8.

 

Vragen over SCIOS Scope 8 keuringen

Voor veel bedrijven is een Scope 8 keuring nieuw. Graag geven wij u hier antwoord op de meeste gestelde vragen.

 

Wat is een SCIOS Scope 8-keuring?
Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van de vaste elektrische installatie en is gebaseerd op de NEN3140. Tijdens de inspectie controleert onze inspecteur of de vaste elektrische installatie veilig is. Dus de groepenkast, stopcontacten en armaturen worden wel gecontroleerd, maar de aangesloten apparaten en machines vallen buiten de keuring.

 

 

Wat is het verschil tussen een Scope 8 en NEN3140 keuring?
Met een Scope 8 en een NEN3140 wordt in principe hetzelfde gekeurd. Echter een Scope 8 keuring kan alleen door gecertificeerde keuringsmonteurs worden uitgevoerd. Onze SCIOS Scope gecertificeerde monteurs worden jaarlijks gecontroleerd. Door SCIOS is vooraf vastgelegd wat de minimale uit te voeren werkzaamheden zijn. Hierdoor is kwaliteit van een inspectie gewaarborgd. Met een Scope 8 keuring kunt u als werkgever aantonen dat de elektrische installatie op de juiste wijze is gecontroleerd. Steeds meer verzekeraars stellen daarom een Scope 8 keuring als eis.

Een NEN3140 keuring door iedereen worden uitgevoerd, vooraf worden er geen kwaliteitseisen gesteld aan de inspecteur.  Ook zijn er geen minimale eisen gesteld aan de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Hierdoor worden mogelijk essentiële onderdelen van de elektrische installatie niet of onvoldoende beoordeeld.

 

 

Wat is het verschil tussen een Scope 8  en een Scope 10 keuring?
De nadruk bij Scope 8 ligt op arbeidsveiligheid en dat elektrische installatie (aanraking)veilig is.

De nadruk bij Scope 10 ligt op brandrisico, daarnaast is een verschil dat ook de aangesloten apparatuur wordt gecontroleerd op brandrisico. Ook wordt er bij een scope 10 keuring standaard een thermografie meting gedaan voor de detectie van hotspots.

 

 

Is een Scope 8 keuring verplicht?

Het is belangrijk om te weten dat het vaak om twee eisen gaat:

 • Eisen vanuit de arbowetgeving.
 • Eisen vanuit de verzekering.

Eis vanuit de Arbowet: hierin staat dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Werken met elektrische installaties levert risico’s op. Werkgevers dienen deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Een eis in de Arbowet is dat elektrische installatie (aanraking)veilig zijn en er een periodieke inspectie plaats vindt. Met een Scope 8 keuring voldoet u aan deze vereiste die in de Arbowet staan. Vanuit de Arbowet bent u dus verplicht om uw elektrische installatie periodiek te laten keuren. Met een Scope 8 keuring voldoet u aan deze eis.

Eis van uit de verzekering: Ook kan het zijn dat een Scope 8 keuring verplicht is door uw verzekeraar. U vindt dit dan terug in uw verzekeringspolis.

 

 

Wat wordt er gekeurd bij een Scope 8 keuring?
De vaste elektrische installatie wordt gekeurd. Onder andere het volgende wordt gekeurd:

 • Groepenkasten: door metingen en testen controle op een correcte werking.
 • Bekabeling, bedradingen en transportsystemen:  door metingen controle op juiste isolatie, voldoende kortsluitingsvermogen en goed functionerende (las)verbindingen.
 • Beoordeling of wordt voldaan aan de benodigde bescherming tegen omgevingsinvloeden en of deze voldoende afgeschermd is om aanraking te voorkomen.
 • Controle of de elektrische installatie correct afschakelt wanneer er een kortsluiting of aanraking plaats vindt.
 • Opstellen inspectierapport:  inclusief eventuele aanbevelingen om geconstateerde tekortkomingen.

 

Hoe vaak moet ik een SCOPE 8 keuring uitvoeren?
In de praktijk wordt een elektrische installatie om de 4 jaar gekeurd. Hoe vaak uw eigen elektrische installatie volgens Scope 8 / NEN3140 gekeurd dient te worden, hangt echter af van een aantal factoren, zoals: leeftijd & kwaliteit van de installatie.

Ook kan uw verzekering eisen dat de elektrische installatie periodiek gekeurd moet worden. Kijk voor meer informatie in de verzekerings­polis.

 

 

Kan een Scope 8 tegelijkertijd worden uitgevoerd met een Scope 10 keuring?
Ja, de beoordeling volgens Scope 8 en 10 zijn niet gelijk, maar hebben wel overlap. Stelt u verzekering als eis dat u een Scope 10 keuring laat uitvoeren? Wij adviseren u dan tegelijk een Scope 8 keuring te laten uitvoeren. Met alleen een Scope 10 keuring voldoet u namelijk niet aan de eisen die in de Arbowet staan.

Doordat de Scope 8 en 10 wel overlap hebben, kunnen wij beide bij tegelijkertijd uitvoeren van de werkzaamheden een gereduceerd tarief aanbieden.

 

 

Kennismaking en offerte aanvragen

Neem voor een kennismakingsgesprek of een Scope 8 offerte contact op met Radboud Mensonides via telefoonnummer 0517 -41 26 58 of maak gebruik van ons aanvraagformulier.

Hij vertelt u graag meer over ons bedrijf en de mogelijkheden hoe wij u kunnen helpen met het uitvoeren van een Scope 8 keuring.

Offerte aanvragen

Mensonides Installatie

Wij zijn een betrouwbare technische partner voor het keuren van elektrische installaties. Onze medewerkers zijn deskundig, betrouwbaar en SCIOS gecertificeerd voor SCOPE 8 keuringen.

 

Werkgebied

Wij voeren Scope 8 keuringen uit in de gehele provincie Friesland, zoals in de Friese plaatsen:

Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Harlingen, Joure, Wolvega, Franeker, Dokkum, Lemmer, Bolsward, Bergum, Oosterwolde, Gorredijk enz.

 

Persoonlijk contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf met betrekking tot inspecties en keuringen?

Neem contact op met Radboud Mensonides. Hij vertelt u graag meer over ons bedrijf en de mogelijkheden hoe wij u kunnen helpen met een Scope 8 keuring.

Voordelen Mensonides Installatie

 

 • Persoonlijke & eerlijk advies
  Wij denken met u mee over de beste oplossing.
 • Fries bedrijf
  Eerlijk, nuchter en kwaliteit.
 • Duurzaam installatiebedrijf
  Wij helpen uw bedrijf met het verduurzamen van uw installaties
 • Advies op maat
  Wij voorzien u maatwerk advies voor al uw installaties
 • Service- & storingsdienst
  Wij doen er alles aan om een storing aan de installatie spoedig te verhelpen
Technisch zeker. Persoonlijk warm.