Hybride warmtepompen leveren forse besparingen op gas en energiekosten

 

Om de prestaties, besparingen en het comfort van de hybride warmtepomp goed in beeld te brengen, is er een demonstratieproject gestart. In het demonstratieproject worden hybride installaties in circa 200 woningen, die qua bouwjaar en type uiteenlopen, gedurende minimaal één stookseizoen gemonitord.

Het demonstratieproject is een initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Het project levert nu al enkele belangrijke conclusies op

In juni 2023 is het eerste rapport gepresenteerd met de resultaten van 120 woningen. Met dit aantal is er voldoende data verzameld om de eerste conclusies te trekken. Uitgebreide metingen tonen een verlaging van het energiegebruik die de hybride installatie realiseert. Hieronder een aantal conclusies:

  • De deelnemende woningen hadden over de twee jaar voorafgaand aan het project een gemiddeld gasgebruik van 1850 m3.
  • Door plaatsing van het hybride systeem is het gemiddeld gasgebruik 75% verminderd tot 475 m3.
  • Om deze besparing te behalen, gebruikten de woningen gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning.
  • Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van bijna 1000 euro per woning. Daarbij werden de energietarieven volgens het prijsplafond gehanteerd: 1,45 euro voor een m3 gas en 0,40 euro voor een kWh.
  • Gerekend met de huidige (mei 2023) marktgemiddelde tarieven is deze besparing 1250 euro per jaar.
  • Veel deelnemers aan het project hebben zonnepanelen, voor hen zal de besparing nog groter zijn.

 

Alle woningen hebben besparingspotentieel

Hoewel elke bewoner met een hybride warmtepomp aanzienlijk op de energiekosten bespaart, zijn er deelnemers met meer dan 90% gasbesparing maar ook deelnemers met minder dan 40%. Die spreiding zien we ook bij het elektriciteitsgebruik van de hybride warmtepomp.

Een goede gasbesparing gaat in enkele gevallen toch gepaard met een relatief hoog elektriciteitsgebruik. De resultaten van het demonstratieproject laten dan ook zien dat met relatief kleine verbeteringen al snel een verhoging van de besparing te realiseren is. Zo blijken de kwaliteit van het afgiftesysteem en de regeltechniek van cruciaal belang om in elke situatie tot goede prestaties te komen. Deelnemers met een duidelijk minder dan gemiddelde gasbesparing of een sterk hoger elektriciteitsgebruik, is één van die onderdelen vaak niet optimaal en dat vermindert het financiële resultaat.

 

Hoofdconclusie

De hybride warmtepomp is een relatief eenvoudige en snelle oplossing voor de verduurzaming van de bestaande woningen. Gemiddeld wordt 75% gasbesparing gerealiseerd en wordt een flinke besparing op energiekosten gerealiseerd.

 

Download

Samenvatting-resultaten-Demonstratieproject-juni2023-2

 

Meer informatie

Meer informatie over dit project leest u op de website: www.demoprojecthybride.nl