Ontwikkeling van warmtepomp voor bestaande woningen in Nederland

 

Huidige lucht/water-warmtepompen hebben specifiek voor de Nederlandse markt soms een aantal nadelen. Het project High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump (HP-Launch) is gericht op het opheffen van deze nadelen, zodat de markt voor lucht/water-warmtepompen sneller kan groeien.

 

Zes kennisinstituten en marktpartijen werken momenteel aan een prototype warmtepomp die kan worden toegepast in bestaande woningen. Begin volgend jaar moet dit prototype klaar zijn. De resultaten van het project worden beschikbaar gesteld aan de Nederlandse warmtepompindustrie.

 

Verschillende alternatieven voor plaatsing warmtepomp op het dak

Op basis van de eisen, en na het consulteren van experts, was al besloten dat er sprake zou zijn van dakmontage en dat daarbij zou worden gekeken naar maatregelen om het onderhoud te vereenvoudigen. Voor het ontwerp zijn verschillende plaatsingsmogelijkheden bekeken. Hieronder een aantal concepten.

 

 

 

Compact ‘schoorsteen’-concept

Gekozen is voor een warmtepomp die verticaal door het dak wordt gestoken. Dit is een relatief goedkope oplossing waarbij slechts een minimale aanpassing aan de dakconstructie nodig is. De warmtepomp oogt vertrouwd, als een schoorsteen op het dak. Het concept oogt compact, zowel vanuit de woning als vanaf de straat. De luchtstraal die uit de ventilatoren komt, is van het dak af gericht, in een richting waar hij weinig hinder zal veroorzaken. De compressor staat horizontaal op elke dakhelling. Voor deze installatie zijn geen aanpassingen nodig aan de warmtepompconstructie. Ook de opslag en het vervoer van de warmtepomp zijn in deze uitvoering eenvoudig.

De verschillende componenten van het warmtepompsysteem: afdekking binnen (geel) en buiten (groen), afdekking buiten en verstelsysteem voor daken 15 – 55 graden (roze), versteviging (rood), onderdelen die naar beneden worden geschoven bij onderhoud, zoals ventilatoren en compressor (blauw).

 

 

Begin volgend jaar moet dit prototype klaar zijn, wordt vervolgd.

 

Lees het hele artikel op:

www.vakbladwarmtepompen.nl/techniek/artikel/2019/04/ontwikkeling-van-warmtepomp-voor-bestaande-woningen-in-nederland-1014542