fbpx

"Ik wil geen omkijken hebben naar mijn technische installaties"

Mensonides onderhoudt uw installaties en is 24/7 bereikbaar

Onderhoud aan uw installaties voorkomt storingen

Door periodiek onderhoud aan de installaties kun je voorkomen dat onderdelen onnodig snel roesten of slijten, dat een cv-ketel verkeerd is ingeregeld of dat er storingen aan de installaties worden ondervonden. Mensonides biedt voor alle installaties onderhoudsabonnementen aan. Naast het periodieke onderhoud kun je ook zelf de installaties onderhouden waardoor de levensduur van de apparaten omhoog gaat. Ook geeft Mensonides tips over hoe je je cv-ketel kunt bijvullen en ontluchten.

 

Is er een nieuwe cv-ketel nodig?

Gaat de cv-ketel inmiddels al flink wat jaren mee? Dan kan het voordelig zijn om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Normaliter gaat een goede cv-ketel ongeveer 12 jaar mee. Maar hoe ouder de ketel is hoe meer energie en gas er verbruikt wordt en hoe hoger de kans op storingen is. In plaats van dat er iedere keer (duur) onderhoud gepleegd moet worden aan de oude cv-ketel kan het rendabeler zijn om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen of te huren.

Voorkom storingen

Waarom periodiek onderhoud belangrijk is

Veiligheid

Periodiek onderhoud cv-ketel verhoogt de brandveiligheid van de installatie. De brandweer raadt dan ook aan om uw centrale verwarming met regelmaat te laten controleren door een ervaren cv-monteur. Daarnaast wordt bij veel brandverzekeringen geëist dat de cv-ketel periodiek wordt geïnspecteerd en regelmatig wordt onderhouden.

Verminderde kans op storingen

Bij periodiek onderhoud kunnen problemen tijdig worden opgelost en kleine defecten worden gerepareerd voordat deze een storing veroorzaken. Hiermee wordt voorkomen dat de verwarming op een onverwacht en ongunstig moment uitvalt.

Hoger rendement

Tijdens een onderhoudsbeurt wordt de installatie optimaal ingesteld. Dit verhoogt het rendement van de cv-ketel. Hr-ketels kunnen alleen hun hoge rendement halen als deze optimaal zijn ingesteld. De cv-ketel juist instellen kan een rendementsverhoging van wel 25% of meer opleveren!

 

Langere levensduur van de installatie

Moderne cv-ketels zijn dag en nacht in de weer om warmte en warm water te produceren. Net zoals bij een auto is het geen overbodige luxe om deze periodiek te laten controleren en waar nodig preventief te onderhouden. Bij cv-ketel onderhoud blijft uw cv-ketel of warm water installatie langer in goede staat en zal deze een langere levensduur hebben. Zo wordt de aanschaf van een nieuwe cv-ketel, combi-ketel, geiser of boiler uitgesteld.

Voorkomen van hoge reparatiekosten

Door het periodieke cv-ketel onderhoud blijft de installatie langer in goede staat en zullen onderdelen langer meegaan. Ook kunnen kleine problemen tijdig worden opgelost voordat deze meer schade aan de installatie veroorzaken. Hierdoor worden dure vervangingen bespaard. Defecten kunnen tijdens een onderhoudsbeurt worden opgelost. Hiermee worden de voorrijkosten en het arbeidsloon wat anders betaald zou moeten worden als een monteur bij u langs komt voor storing bespaard.

Werkgebied

Ons werkgebied voor service, onderhoud en storingsdienst is de provincie Friesland.

 

Van oudsher vindt u ons vooral in de volgende gemeenten:

  • Gemeente Harlingen: Harlingen, Midlum, Wijnaldum
  • Gemeente Franekeradeel: Franeker, Sexbierum, Tzummarum, Tzum, Achlum, Oosterbierum, Easterbierrum, Ried, Dongjum, Peins, Herbaijum.
  • Súdwest Fryslan: Arum, Bolsward, Heeg, Hindelopen, IJlst, Kimswerd, Koudum,  Makkum, Nijland, Oppenhuizen, Scharnegoutum, Sneek, Stavoren, Witmarsum, Workum, Woudsend.
  • Het Bildt: Sint Annaparochie, Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Oudebiltzijl.
  • Menameradiel: Dronrijp, Menaldum, Berlikum, Marsum, Deinum.
  • Littenseradiel: Wommels, Mantgum, Winsum, Oosterend.
  • Gemeente Leeuwarden: Leeuwarden, Goutum, Grou, Warga, Wirdum, Irnsum, Stiens
  • Fryske Marrren: Balk, Joure, Lemmer, Sint Nicolaasga, Oudehaske.

 

Technisch zeker. Persoonlijk warm.