fbpx

"Ik wil graag eerlijk advies en technische zekerheid"

EIA – Energie-investeringsaftrek – Friesland

Behaal als bedrijf, vereniging of stichting in Friesland fiscaal voordeel op energiezuinige installatietechniek en duurzame energie.

“EIA Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie in Friesland”.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende middelen en duurzame energie. Het belastingvoordeel dat ondernemers via EIA krijgen, zorgt voor het eenvoudig investeren in energiebesparende middelen en duurzame energie.

Door gebruik te maken van EIA heeft u als ondernemer twee keer voordeel:

 • De energiekosten gaan omlaag
 • Minder belasting betalen.

Ondernemers in Friesland

Op deze pagina leest u meer informatie over de mogelijkheden die EAI ondernemers bieden. Wij geven ondernemers in Friesland vrijblijvend advies en informatie over de mogelijkheden. 

Neem contact met ons op. 

Contact opnemen

 

Het voordeel van EIA

Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Hierdoor betaalt een ondernemer minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. EIA levert ondernemers gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

 

Rekenvoorbeeld – EIA

 • Fiscale winst in 2018 bedraagt: € 500.000
 • De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000
 • U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen
 • EIA bedraagt 54,5% van € 300.000 = € 163.500
 • De fiscale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 – € 163.500)
 • Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting
 • Met EIA betaalt u slechts € 74.125 vennootschapsbelasting
 • Uw fiscale voordeel bedraagt € 40.875
 • Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten

Voor welke bedrijfsmiddelen kunt u EIA gebruiken?

Onder andere onderstaande volgende middelen en duurzame energie komen in aanmerking voor AIE. Download de hele Energielijst 2018 hier.

 

Energielabel verbeteren

 • Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen

 

Verwarmen

 • HR-luchtverwarmer
 • Steunventilator
 • gasgestookt stralingspaneel
 • gasgestookte condenserende boiler
 • gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel
 • Warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers
 • Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen Warmtepompboiler
 • Warmtepomp
 • Warmtepomp (luchtgerelateerd)

 

Koelen/vriezen

 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Adiabatische luchtkoeling

 

Ventileren

 • Debietregeling ventilator .
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens
 • Koud- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (ten minste 3.000 m3 per uur)
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (tot 3.000 m3 per uur)
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens
 • Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen

 

Verlichten

 • Besparingssysteem voor verlichting
 • LED-verlichtingssysteem
 • LED-belichtingssysteem
 • LED-buis systeem

 

Duurzame warmte

 • Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
 • Dak- gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector
 • Ketel of kachel gestookt met biomassa
 • Aerobe biomassa-reactor
 • Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)
 • Grondwarmtewisselaar

 

Duurzame elektriciteitsopwekking

 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
 • Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet
 • Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later
 • Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus

 

Energiebalancering

 • Technische voorzieningen voor balanceren van energie in de energieinfrastructuur
 • Specifieke bedrijfsmiddelen
 • Opslag van elektrische energie
 • Conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas)
 • Conversie van elektrische energie naar warmte (Power to heat)
 • Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid)

 

Energieadvies en maatwerkadvies

 • Energieadvies

Het energieadvies bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiëntie van uw bestaande bedrijfsgebouw of bedrijfsproces te verbeteren. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om nieuwe bedrijfsgebouwen of -processen. Het energieadvies wordt vastgelegd in een adviesrapport

 • Maatwerkadvies

De kosten voor het laten opstellen van een maatwerkadvies kunt u bij uw EIA-aanvraag meenemen. Het maatwerkadvies moet voldoen aan de ISSO 75.2 en is afgestemd op BRL9500 deel 4 EPA maatwerkadvies voor bestaande utiliteitsgebouwen. Het EPA maatwerkadvies wordt vastgelegd in een adviesrapport

 

Meer informatie EIA  Energie-investeringsaftrek. 

Wilt u meer informatie over uw mogelijkheden om minder belasting te betalen en uw pand energiezuiniger te maken?

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op. 

Informatie aanvragen

 

 

Ons werkgebied is Friesland.

Wij installeren energiezuinige installatie en duurzame energie oplossingen onder andere in Harlingen, Franeker, Bolsward, Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Joure, Heerenveen, Wolvega, Drachten en Lemmer. 

Technisch zeker. Persoonlijk warm.