Het kabinet denkt na over het aanpassen van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling zonnepanelen. Er wordt naar dit wetsvoorstel gekeken omdat duidelijk is dat de afbouw niet op 1 januari 2023 kan starten.

 

Wetsvoorstel controversieel

Vorig jaar was eerst besloten om de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs af te bouwen. Dit zou betekenen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder gesaldeerd zou mogen en dat in 2031 het salderen naar 0 zou gaan.

Het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling is echter door de Tweede Kamer controversieel verklaard. ‘Als gevolg van de opgelopen vertraging in de behandeling door de controversieel verklaring, is de in het wetsvoorstel opgenomen ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023 niet meer haalbaar’, stelt Jetten. ‘Daarnaast beraadt het kabinet zich nog op eventuele aanpassingen op dit wetsvoorstel.’

Waarschijnlijk zal Minister Jetten de Tweede Kamer in het tweede kwartaal verder informeren over de afbouw van de salderingsregeling.