Zonnepark Leeuwarden – Newtonlaan op 28 juni officieel geopend

 

Op donderdag 28 juni 2018 waren wij aanwezig bij de officiële opening van Zonnepark Leeuwarden – Newtonlaan. Dit zonnepark is bijzonder door de combinatie van zonnepanelen en de al bestaande windturbine. Duurzame wind & zonne energie op één aansluiting van Liander. 

 Na de  sloop van de Zwettebrug en op- en afritten is aan de westkant een perceel ontstaan dat nu wordt gebruikt voor dit zonnepark. Het zonnepark bestrijkt ongeveer 1 hectare. Het heeft een vermogen van bijna 1 Megawatt en levert elektriciteit voor ruim 280 huishoudens per jaar. De besparing CO2 komt gedurende 20 jaar productie uit op 450 ton. Eind maart 2018 was reeds de 1e fase van zonnepark Leeuwarden – Newtonlaan ten westen van Leeuwarden opgeleverd.

 

Initiatiefnemers

Het zonnepark is een initiatief van Frits Iedema en Pieter Klimp van ZoninL – Zon in Leeuwarden -. Het is een goed voorbeeld van doordacht gebruik van een reststrook grond die geen functie meer heeft.

Naast de realisatie van het zonnepark wordt  gekeken of het overschot aan energie op een slimme manier kan worden opgeslagen in batterijen. Dit park is het vierde zonnepark dat dit jaar binnen de gemeente Leeuwarden wordt gerealiseerd.

 

 

 

Mensonides installatiewerkzaamheden zonnepark

Voor dit zonnepark hebben wij de installatiewerkzaamheden uitgevoerd, bestaande uit: 

  • Werktekening en Engineering veldverdelers en stringverdeling
  • Aansluiten omvormers
  • Installatie AC + DC bekabeling
  • Installatie monitoringsysteem
  • Installatie veldverdelers

 

Na de oplevering zullen wij ook het onderhoud van dit zonnepark verrichten. 

 

 

Zonnepark Leeuwarden – Newtonlaan

Meer informatie over het project Zonnepark Leeuwarden – Newtonlaan vindt u op onze projectpagina. 

Meer informatie